🎵 Yêu (Trần Thiện Thanh) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Yêu (Slow Rock) Tranh bìa do Danh họa VŨ-HỐI, giải Danh-dự KENNEDY 1963, sau khi về nước, vì thông cảm, bởi thương mến đã trang điểm cho “YÊU” bằng nghê-thuật cắt dán. Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh Ca sĩ: Thanh Vũ Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Biết làm sao … Read more🎵 Yêu (Trần Thiện Thanh) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Translate »