🎵 Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xuân Tha Hương Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Ngày xưa xuân thắm quê tôi Bao nhánh hoa đời đẹp tươi Mẹ tôi sai uốn cây cành Vun tới hoa mùa xinh xinh. Thời gian nay quá xa xăm Tôi đã…

🎵 Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Kim Tước Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Kim Tước Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xuân Tha Hương Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương Ca sĩ: Kim Tước Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Ngày xưa xuân thắm quê tôi Bao nhánh hoa đời đẹp tươi Mẹ tôi sai uốn cây cành Vun tới hoa mùa xinh xinh. Thời gian nay quá xa xăm Tôi đã…

🎵 Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xuân Tha Hương Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương Ca sĩ: Duy Trác Pre 1975 Album: Shotguns 12: Xuân 1971 (Pre 75) Năm phát hành: 1971 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1. Ngày xưa xuân thắm quê tôi Bao nhánh hoa đời đẹp tươi Mẹ tôi sai uốn cây cành Vun tới hoa…