🎵 Xa Vắng (Y Vân) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xa Vắng (Y Vân) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xa Vắng Nhạc sĩ: Y Vân Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thanh Tuyền 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 “Nương song luống ngẩn-ngơ lòng, Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai.” – CHINH PHỤ NGÂM Làm cho H. để tặng một người đã đi…

🎵 Xa Vắng (Y Vân) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xa Vắng (Y Vân) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xa Vắng Nhạc sĩ: Y Vân Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thanh Thúy 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 “Nương song luống ngẩn-ngơ lòng, Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai.” – CHINH PHỤ NGÂM Làm cho H. để tặng một người đã đi xa… Ngày…

🎵 Xa Vắng (Y Vân) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xa Vắng (Y Vân) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xa Vắng Nhạc sĩ: Y Vân Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Hòa âm: Nghiêm Phú Phi và Ban Nhạc Album: Đĩa Hát Việt Nam 1964 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 “Nương song luống ngẩn-ngơ lòng, Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai.” – CHINH PHỤ NGÂM Làm…