🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Phương Yến Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Phương Yến Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Vĩnh Biệt Nhạc sĩ: Lam Phương Ca sĩ: Phương Yến Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Vol 97 – Nghệ Sĩ Và Tân Nhạc (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Buồn ơi sao còn đến Lòng đã quá sầu đau Ai đã đem chuyện xưa Lời hứa ban đầu chôn kín…

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Vĩnh Biệt Nhạc sĩ: Lam Phương Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thương Ca 10: Tứ Quý 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Buồn ơi sao còn đến Lòng đã quá sầu đau Ai đã đem chuyện xưa Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim. Ngày xưa…

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Vĩnh Biệt Nhạc sĩ: Lam Phương Ca sĩ: Phương Dung Pre 1975 Album: Lam Phương: 18 Tình Khúc Quê Hương (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Buồn ơi sao còn đến Lòng đã quá sầu đau Ai đã đem chuyện xưa Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim. Ngày…

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Vĩnh Biệt (Lam Phương) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Vĩnh Biệt Nhạc sĩ: Lam Phương Ca sĩ: Hà Thanh Pre 1975 Album: Diễm Ca 2 – Kỷ Niệm Chúng Mình Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Buồn ơi sao còn đến Lòng đã quá sầu đau Ai đã đem chuyện xưa Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim. Ngày xưa…