? Anh Đi Mùa Cưới (Vũ Lai) Vân Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

? Anh Đi Mùa Cưới (Vũ Lai) Vân Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Anh Đi Mùa Cưới (Em Đi Mùa Cưới) Nhạc sĩ: Vũ Lai Ca sĩ: Vân Thanh (Văn Thanh?) Pre 1975 Album: Thanh Thúy 19: Mùa Khiêu Vũ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Ngăn bớt giòng sầu lệ tràn mi em Duyên lỡ làng rồi nhạc sầu vương thêm Còn…