🎵 Tương Tư 3 (Mặc Thế Nhân) Ban Mây Rừng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tương Tư 3 (Mặc Thế Nhân) Ban Mây Rừng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tương Tư 3 Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân Ca sĩ: Ban Mây Rừng Pre 1975 Album: Tuấn Khanh 2: Loan Mắt Nhung (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Chờ anh trong chiều nay Nắng hôn đường phố dài Người qua đôi từng đôi Bỗng nghe buồn xua tới Người vui…

🎵 Tương Tư 3 (Mặc Thế Nhân) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tương Tư 3 (Mặc Thế Nhân) Julie Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tương Tư 3 Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân Ca sĩ: Julie Quang Pre 1975 Album: Shotguns 14 (Pre 75) Năm phát hành: 1970 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Chờ anh trong chiều nay Nắng hôn đường phố dài Người qua đôi từng đôi Bỗng nghe buồn xua tới Người vui sao…

🎵 Tương Tư 3 (Mặc Thế Nhân) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tương Tư 3 (Mặc Thế Nhân) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tương Tư 3 Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Tình Ca Quê Hương – Một Lần Cuối Năm phát hành: 1970 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Chờ anh trong chiều nay Nắng hôn đường phố dài Người qua đôi từng đôi Bỗng nghe buồn xua…