🎵 Đoạn Tái Bút (Tú Nhi, Bằng Giang) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đoạn Tái Bút (Tú Nhi, Bằng Giang) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đoạn Tái Bút Nhạc sĩ: Tú Nhi, Bằng Giang Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Việt Nam M. 3679-80 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Ta xa rồi em nhé, đường em em cứ vui Đừng về bên gác trọ, để mặc tôi với đời Em đi…

🎵 Xa Thật Rồi (Tình Khúc Đoạn Trường, Tú Nhi) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xa Thật Rồi (Tình Khúc Đoạn Trường, Tú Nhi) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xa Thật Rồi (Tình Khúc Đoạn Trường, Boston) Nhạc sĩ: Tú Nhi Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Album: Băng Nhạc Chế Linh 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Từ khi em sang bên ấy Em có vui không hay buồn? Nhìn mưa lòng em có nghe Bao nhiêu…

🎵 Xa Thật Rồi (Tình Khúc Đoạn Trường, Tú Nhi) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xa Thật Rồi (Tình Khúc Đoạn Trường, Tú Nhi) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xa Thật Rồi (Tình Khúc Đoạn Trường) Nhạc sĩ: Tú Nhi Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Shotguns 37 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Từ khi em sang bên ấy Anh có vui không hay buồn? Nhìn mưa lòng anh có nghe Bao nhiêu cơn sầu rơi tuôn…

🎵 Bài Ca Kỷ Niệm (Tú Nhi, Bằng Giang) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Bài Ca Kỷ Niệm (Tú Nhi, Bằng Giang) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Bài Ca Kỷ Niệm (Beléro Lente) Nhạc sĩ: Tú Nhi, Bằng Giang Ca sĩ: Phương Dung Pre 1975 Album: Đĩa Hát Vô Tuyến 45 Vòng 1967 (Pre 75) Hòa âm: Y Vân Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Ảnh bìa: Ca sỹ Chế Linh Còn gì giờ đây em sao nhớ thương…

🎵 Khung Trời Kỷ Niệm (Tú Nhi, Hoàng Thanh Việt) Chế Linh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Khung Trời Kỷ Niệm (Tú Nhi, Hoàng Thanh Việt) Chế Linh Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Bài hát: Khung Trời Kỷ Niệm Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Việt, Tú Nhi Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Album: Việt Nam Nhạc Tuyển 2 (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Hôm nao thu về lá rụng ngoài song Ngắm cánh chim trời đôi mắt em mong Mong chim bay mỏi cánh Mong thu…

🎵 Nỗi Buồn Sa Mạc (Tú Nhi, Tuấn Lê) Thanh Tâm, Thanh Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Nỗi Buồn Sa Mạc (Tú Nhi, Tuấn Lê) Thanh Tâm, Thanh Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Nỗi Buồn Sa Mạc Nhạc sĩ: Tú Nhi, Tuấn Lê Ca sĩ: Thanh Mai, Thanh Tâm Pre 1975 Album: Nghệ Thuật Tâm Anh 2 – Những Chuyện Tình Không Dĩ Vãng (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Biển cát hoang vu Nắng đốt thiêu niềm đau Trời tối mây đen…

🎵 Thương Hận (Tú Nhi, Hồ Đình Phương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thương Hận (Tú Nhi, Hồ Đình Phương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thương Hận Nhạc sĩ: Tú Nhi, Hồ Đình Phương Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Có ai biết được có mình tôi buồn Dẫu trong tiếng cười ngấn lệ thoảng qua hồn Để rồi ngưng cung đàn cuối Khách về khách ấm tình đôi Tôi về…

🎵 Ngày Đó Xa Rồi (Tú Nhi) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Đó Xa Rồi (Tú Nhi) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngày Đó Xa Rồi Nhạc sĩ: Tú Nhi Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Chế Linh 1 – Một Lần Hiện Diện (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Xa nhau, đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi Thì thôi, em nhé dù thương yêu hay…