🎵 Đừng Quên Anh Là Lính (5 Phút Cho Em, Vũ Thy) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Đừng Quên Anh Là Lính (5 Phút Cho Em, Vũ Thy) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: 5 Phút Cho Em (tức Đừng Quên Anh Là Lính) Nhạc sĩ: Vũ Thy, Trường Hải? Ca sĩ: Trường Hải Pre 1975 Album: Trường Hải – Nhạc Tuyển Khiêu Vũ (Reel) (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Đừng quên anh là lính chiến Bốn phương là nhà Đường xa nhưng…

🎵 Chuyện Tình Mimosa (Trường Hải) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Chuyện Tình Mimosa (Trường Hải) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mimosa (Chuyện Tình Hoa Mimosa) Nhạc sĩ: Trường Hải Ca sĩ: Trường Hải Pre 1975 Album: Trường Hải 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Năm xưa chốn nầy người quen biết nhau Tặng hoa ngát hương ghi phút ban đầu Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn Tình…

🎵 Hội Nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Hội Nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hội Nghị Diên Hồng Nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước – Lời: Việt Tiên Ca sĩ: Trường Hải Pre 1975 Album: Việt Nam Hùng Sử Ca – Trường Hải 24 (Tape) Sản xuất: Trường Hải Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1950 Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng!…