🎵 Đọc Tin Trên Báo (Thanh Sơn) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Đọc Tin Trên Báo (Thanh Sơn) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đọc Tin Trên Báo (Boléro) Tưởng niệm Thiếu úy NGUYỄN-BÁ-CHÍNH tự DZŨNG-CHINH đã yên giấc trên: “NHỮNG ĐỒI HOA SIM” ngày 01-3-1969 Nhạc sĩ: Thanh Sơn Ca sĩ: Trúc Ly Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Hôm qua tôi đọc báo Thấy tin anh ngã gục Phía trang sau…

🎵 Đường Trần Còn Ai Đó Không? (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Đường Trần Còn Ai Đó Không? (Mặc Thế Nhân) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đường Trần Còn Ai Đó Không? Nhạc sĩ: Mặc Thế Nhân Ca sĩ: Trúc Ly Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Câu hát ru con bạc lòng Đường trần còn ai đó không? Cho lúa xanh tươi đầy đồng Nào người yêu thương nòi giống. Câu hát ru em lạc…

🎵 Giòng Suối Xanh (Thanh Sơn) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Giòng Suối Xanh (Thanh Sơn) Trúc Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Dòng Suối Xanh (Giòng Suối Xanh) Tặng một người ca sĩ yêu dấu chưa nguôi… (Thanh-Sơn) Nhạc sĩ: Thanh Sơn Ca sĩ: Trúc Ly Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Giòng suối mầu xanh mang nhiều kỷ niệm (Dòng suối màu xanh kỷ niệm thật nhiều) Thương em tiếng hát…