🎵 Trăng Mờ Bên Suối (Lê Mộng Nguyên) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Trăng Mờ Bên Suối (Lê Mộng Nguyên) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Trăng Mờ Bên Suối Nhạc sĩ: Lê Mộng Nguyên Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Shotguns 7 – Yêu (Pre 75) Sản xuất: Shotguns Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1952 Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu Một đêm thiết tha rồi…

🎵 Trăng Mờ Bên Suối (Lê Mộng Nguyên) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Trăng Mờ Bên Suối (Lê Mộng Nguyên) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Trăng Mờ Bên Suối Nhạc sĩ: Lê Mộng Nguyên Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Trường Hải 5 – Tiếng Hát Thanh Thuý (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1952 Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu Một đêm thiết tha…