🎵 Tình Còn Đó (Trần Anh Mai) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tình Còn Đó (Trần Anh Mai) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tình Còn Đó (Slow Rock – Western) Nhạc sĩ: Trần Anh Mai (Bảo Thu) Ca sĩ: Thái Châu Pre 1975 Album: Phượng Hồng 1: Vùng Trời Mơ Ước (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 (Alim Bảo) 1. Một ngày nào tay trong tay Vai bên vai khi hoàng hôn Một…

🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Phượng Hồng (Trần Anh Mai) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Phượng Hồng 2 Nhạc sĩ: Trần Anh Mai Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Hè đã sang sau ngày xuân tạ từ Gợi tiếp thêm trong lời ve sầu nhớ Thương cánh hoa tàn úa bay bay Thương gió thu hè thoáng lung lay Thương…

🎵 Xuân Trong Rừng Thẳm (Trần Anh Mai) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Xuân Trong Rừng Thẳm (Trần Anh Mai) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Xuân Trong Rừng Thẳm Nhạc sĩ: Trần Anh Mai (Viết trong chuyến công tác DALAT 18-23.12.1968) Ca sĩ: Tam Ca Sao Băng Pre 1975 Album: Hẹn Một Mùa Xuân (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Theo cánh quân tôi băng rừng Kìa đàn én nhởn nhơ đầu gió Cành mai…