🎵 Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tình Chết Theo Mùa Đông Nhạc sĩ: Lam Phương Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Album: Chế Linh 2 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Chiều buồn ngồi một mình Nhìn mây trôi mênh mang Nhìn đôi chim lang thang, lang thang. Trời buồn người càng buồn Cho mây nước thêm bâng…

🎵 Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương) Thái Châu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tình Chết Theo Mùa Đông Nhạc sĩ: Lam Phương Ca sĩ: Thái Châu Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thái Châu – Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) Sản xuất: Bốn Phương (1975) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Chiều buồn ngồi một mình Nhìn mây trôi mênh mang Nhìn đôi…