🎵 Ngậm Ngùi (Phạm Duy) Tứ Ca Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngậm Ngùi Nhạc sĩ: Phạm Duy – Thơ: Huy Cận Ca sĩ: Tứ Ca Nhật Trường (Như Thủy, Vân Quỳnh, Diễm Chi) Pre 1975 Album: Nhật Trường – Tiếng Hát Đôi Mươi (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Nắng chia nữa bãi chiều rồi Vườn hoang trinh nữ xếp đôi … Read more🎵 Ngậm Ngùi (Phạm Duy) Tứ Ca Nhật Trường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Translate »