🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Giáng Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Giáng Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Nhạc sĩ: Lê Trực (Hoàng Việt) Ca sĩ: Giáng Thu Pre 1975 Album: Shotguns 5 Sản xuất: Shotguns Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay không gian chìm trong giá…

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Nhạc sĩ: Lê Trực (Hoàng Việt) Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Nhã Ca 4 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay không gian chìm trong giá băng Con…

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Nhạc sĩ: Lê Trực Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Diễm Ca Băng Vàng (Pre 75) Sản xuất: Diễm Ca Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay không gian…

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Còi Trong Sương Đêm (Lê Trực) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tiếng Còi Trong Sương Đêm Nhạc sĩ: Lê Trực Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Bằng Vàng Shotguns 74 – 75 (Pre 75) Sản xuất: Khai Sáng Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Bến nước gió rét đò thưa khách sang Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng Đêm nay…