🎵 Thu Hoài Cảm (Nguyễn Văn Đông) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thu Hoài Cảm Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Đông Ca sĩ: Thanh Lan Pre 1975 Album: Continental 1 – Một Bông Hồng Cho Tình Yêu (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Hiu hắt sương Thu pha màu lá U ám chân mây phương trời xa Lòng ta chạnh nhớ tới Thu … Read more🎵 Thu Hoài Cảm (Nguyễn Văn Đông) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa