🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Hùng Cường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Hùng Cường Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thôi (Very Slow) Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Ca sĩ: Hùng Cường Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc nữa giọt lệ sầu Làm…

🎵 Thôi (Y Vân) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thôi (Y Vân) Tam Ca Sao Băng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thôi (Very Slow) Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Ca sĩ: Tam Ca Sao Băng Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc nữa giọt lệ…

🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thôi (Nguyễn Long, Y Vân) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thôi Thơ: Nguyễn Long Phổ nhạc: Y Vân Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Thái Thanh (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 1. Thôi, em đừng khóc nữa làm gì Kỷ niệm sầu, ân tình cũ xa xưa Thôi, em đừng khóc, em đừng khóc Đừng khóc…