🎵 Thói Đời (Trúc Phương) Phương Hồng Quế Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Thói Đời (Trúc Phương) Phương Hồng Quế Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thói Đời (Bolero) Nhạc sĩ: Trúc Phương Ca sĩ: Phương Hồng Quế Pre 1975 Album: Loan Mắt Nhung (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Đường thương đau đày ải nhân gian Ai chưa qua chưa phải là người Trông thói đời cười ra nước mắt Xưa trắng tay gọi tên…