🎵 Trăm Mến Nghìn Thương (Tân Cổ, Hoài Linh, Viễn Châu) Thành Được, Thanh Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Trăm Mến Nghìn Thương (Tân Cổ, Hoài Linh, Viễn Châu) Thành Được, Thanh Nga Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Trăm Mến Ngàn Thương (Tân Cổ Giao Duyên) Nhạc sĩ: Hoài Linh Vọng cổ: Viễn Châu Ca sĩ: Thanh Nga, Thành Được Pre 1975 (Tân Cổ) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người Tìm trong hơi gió, tìm…