🎵 Bài Hương Ca Vô Tận (Trầm Tử Thiêng) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Bài Hương Ca Vô Tận (Trầm Tử Thiêng) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Bài Hương Ca Vô Tận Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Sơn Ca 10: Tiếng Hát Thái Thanh Và Ban Hợp Ca Thăng Long (Tape) (Pre 75) Sản xuất: Bốn Phương Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 1. Hát nữa đi hương hát điệu nhạc buồn…

🎵 Các Anh Đi (Văn Phụng) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Các Anh Đi (Văn Phụng) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Các Anh Đi Nhạc sĩ: Văn Phụng Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Sơn Ca 10: Tiếng Hát Thái Thanh Và Ban Hợp Ca Thăng Long (Tape) (Pre 75) Sản xuất: Bốn Phương Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 1. Các anh đi, ngày ấy đã lâu rồi Các anh đi,…

🎵 Tiếng Hát Dân Chàm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tiếng Hát Dân Chàm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tiếng Hát Dân Chàm Nhạc: Châu Kỳ – Lời: Hồ Đình Phương Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Tơ Vàng 4 – Tiếng Hát Vượt Thời Gian Sản xuất: Tơ Vàng (1971) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1953 Ngồi nhìn trăng xế Sương khói mờ ngập tràn non nước Chàm cuộn…

🎵 Ave Maria (Nguyễn Văn Đông) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ave Maria (Nguyễn Văn Đông) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ave Maria Nhạc: F. Schubert – Lời Việt: Nguyễn Văn Đông Do danh ca Thái Thanh thâu vào Băng nhạc “SƠN CA Giáng Sinh 1972” Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Xin Mẹ Ma-ri-a Cho nước con qua ngày cang qua Đã mấy mươi năm, Mẹ ơi sống trông mong ngày vui…

🎵 Em Gắng Chờ (Huỳnh Anh) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Em Gắng Chờ (Huỳnh Anh) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Em Gắng Chờ Nhạc sĩ: Huỳnh Anh Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Cỏ May 2 (Pre 75) Sản xuất: Băng Nhạc Trường Sơn Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1957 Trên bến chia ly một chiều Em tiễn đưa anh nghẹn ngào Nhìn nhau bâng khuâng Nao nao ôi buồn sao!…