🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Sang Ngang Nhạc sĩ: Đỗ Lễ Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975 Album: Thương Ca 10: Tứ Quý 2 (Pre 75) Sản xuất: Sóng Nhạc Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Em hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình…

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Sang Ngang Nhạc sĩ: Đỗ Lễ Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Shotguns 14 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Em hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình đã dở dang Em khóc những chiều, anh…

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Sang Ngang Nhạc sĩ: Đỗ Lễ Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Mây Hồng 2 – 18 Tuyệt Phẩm Trữ Tình Sản xuất: Y Vân Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Em hỡi đôi mình mộng nay đã tan,…

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Sang Ngang (Đỗ Lễ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Sang Ngang Nhạc sĩ: Đỗ Lễ Ca sĩ: Phương Dung Pre 1975 Album: Sóng Nhạc 6 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi Em hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình đã dở dang Em khóc những chiều,…