🎵 Sài Gòn (Y Vân) Carol Kim Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Sài Gòn (Y Vân) Carol Kim Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Sài Gòn Đẹp Lắm Pre 75 Nhạc sĩ: Y Vân Ca sĩ: Carol Kim Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này Saigon đẹp…