🎵 Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long, Đức Nội) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long, Đức Nội) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Quen Nhau Trên Đường Về Nhạc sĩ: Thăng Long, Đức Nội Ca sĩ: Phương Dung Pre 1975 Album: Băng Nhạc Thanh Thúy 14 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Chiều nay có phải anh ra miền Trung? Về thăm quê mẹ chờ em về cùng Rồi ta sẽ đi chung…

🎵 Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long) Minh Hiếu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long) Minh Hiếu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Quen Nhau Trên Đường Về Nhạc sĩ: Thăng Long, Đức Nội Ca sĩ: Minh Hiếu Pre 1975 Album: Tiếng Hát Minh Hiếu (Dĩa B – Tape) Sản xuất: Sóng Nhạc Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Chiều nay có phải anh ra miền Trung? Về thăm quê mẹ chờ em về cùng…

🎵 Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Quen Nhau Trên Đường Về (Thăng Long) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Quen Nhau Trên Đường Về Nhạc sĩ: Thăng Long, Đức Nội Ca sĩ: Giao Linh Pre 1975 Album: Thương Ca 9 – Tứ Quý 1 (Pre 75) Sản xuất: Sóng Nhạc Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Chiều nay có phải anh ra miền Trung? Về thăm quê mẹ chờ em về…