🎵 Phố Vắng Em Rồi (Mạnh Phát, Nguyễn Đan Thanh) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Phố Vắng Em Rồi (Mạnh Phát, Nguyễn Đan Thanh) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Phố Vắng Em Rồi Nhạc sĩ: Mạnh Phát, Nguyễn Đan Thanh Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Trường Hải – Nhạc Tuyển Khiêu Vũ (Reel) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa “Em đi pháo đỏ lên mầu mắt Tình cũ, thề xưa lỡ hẹn rồi Phố vắng như hồn anh giá lạnh…