🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Niềm Tin (Giáng Sinh) Nhạc sĩ: Anh Linh; Thơ Nhất Tuấn Ca sĩ: Duy Trác Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Lại một Noel nữa Mấy mùa giáng sinh rồi Anh ở đồn biên giới Thương về một khung trời Chắc Đà Lạt vui lắm Mimosa mimosa nở vàng Anh đào…

🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Niềm Tin (Anh Linh, Nhất Tuấn) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Niềm Tin (Noel Pre 75) Nhạc sĩ: Anh Linh; Thơ Nhất Tuấn Ca sĩ: Thanh Lan Pre 1975 Album: Shotguns 10: Giáng Sinh Và Truyện Ca (Pre 75) Sản xuất: Shotguns Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Lại một Noel nữa Mấy mùa giáng sinh rồi Anh ở đồn biên giới Thương về…