🎵 Ngậm Ngùi (Phạm Duy, Huy Cận) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngậm Ngùi Nhạc sĩ: Phạm Duy – Thơ: Huy Cận Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Nhạc Và Thơ (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương 4 (1970) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Nắng chia nữa bãi chiều rồi Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rồi Sợi buồn con … Read more🎵 Ngậm Ngùi (Phạm Duy, Huy Cận) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Translate »