🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thu Trong Mưa (Trường Sa) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mùa Thu Trong Mưa Nhạc sĩ: Trường Sa Ca sĩ: Ngọc Long Pre 1975 Album: Tiếng Hát Ngọc Long (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Chiều mưa không có em Bờ đá công viên âm thầm Chiều mưa không có em Giăng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu…

🎵 Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Nha Trang Ngày Về Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Ngọc Long Pre 1975 Album: Tiếng Hát Ngọc Long (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 1. Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió Tôi xây lại mộng mơ…

🎵 Tình Nghệ Sĩ (Đoàn Chuẩn, Từ Linh) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tình Nghệ Sĩ (Đoàn Chuẩn, Từ Linh) Ngọc Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tình Nghệ Sĩ Nhạc sĩ: Đoàn Chuẩn, Từ Linh Ca sĩ: Ngọc Long Pre 1975 Album: Tiếng Hát Ngọc Long Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng Mơ tới bên em em tô quầng mắt Em tôi…