🎵 Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mắt Biếc Nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên Ca sĩ: Thanh Lan Pre 1975 Album: Hát Cho Tình Yêu Và Tuổi Trẻ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1975 Nhớ tới năm xưa bên nhau Bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa Bến cũ đam mê say sưa Lá thu còn…

🎵 Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mắt Biếc (Ngô Thụy Miên) Duy Trác Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mắt Biếc Nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên Ca sĩ: Duy Trác Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1975 Nhớ tới năm xưa bên nhau Bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa Bến cũ đam mê say sưa Lá thu còn rơi người xa vắng người. Mắt biếc năm xưa nay…