🎵 Ngày Xưa Còn Đi Học (Anh Huy) Thanh Tâm Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngày Xưa Còn Đi Học Nhạc sĩ: Anh Huy Ca sĩ: Thanh Tâm Pre 1975 Album: Hoạ Mi 4 (Tape) – Pre 75 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Ngày xưa còn bé bỏng, cắp xách đến trường học Tung tăng vui đùa bên gốc đa Ngày xưa còn thơ dại, cắp … Read more🎵 Ngày Xưa Còn Đi Học (Anh Huy) Thanh Tâm Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa