🎵 Ngày Cưới Em (Y Vũ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Cưới Em (Y Vũ) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngày Cưới Em Nhạc sĩ: Y Vũ Ca sĩ: Phương Dung Pre 1975 Album: Trường Hải 9: Hoa Biển (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Hôm nay ngày cưới em Nào men nồng nào hoa thơm Nào môi hồng nào da phấn Khăn áo muôn sắc đua chen Mắt biếc…

🎵 Ngày Cưới Em (Y Vũ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Cưới Em (Y Vũ) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngày Cưới Em Nhạc sĩ: Y Vũ Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Mây Hồng Đặc Biệt 1 – Tình Thiên Thu (Akai) Sản xuất: Mây Hồng Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Hôm nay ngày cưới em Nào men nồng nào hoa thơm Nào môi hồng nào da phấn Khăn…