🎵 Ngang Trái (Lê Dinh) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Ngang Trái (Lê Dinh) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngang Trái Nhạc sĩ: Lê Dinh Ca sĩ: Dạ Hương Pre 1975 Album: Shotguns 33 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Tình yêu mang đến niềm đau Ngày xa xưa ấy còn đâu Để rồi thương và nhớ mãi Người mình yêu giờ chẳng thấy Yêu nhau không trọn đôi đầu. Buồn ơi…

🎵 Ngang Trái (Lê Dinh) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Ngang Trái (Lê Dinh) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngang Trái Nhạc sĩ: Lê Dinh Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Hoàng Oanh Souvenir Kỷ Niệm 05 – Giọt Lệ Tình Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Tình yêu mang đến niềm đau Ngày xa xưa ấy còn đâu Để rồi thương và nhớ mãi Người mình yêu giờ chẳng thấy Yêu…