🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mùa Thi Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Tiếng Hát Hoàng Oanh 10: Tuổi Học Trò (Tape) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Hôm nay ngày thi Bao nhiêu người đi Xe: Rộn rịp Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương… Thi ơi là thi! Sinh…

🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Bốn Phương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mùa Thi Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng Ca sĩ: Ban Bốn Phương Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Hôm nay ngày thi Bao nhiêu người đi Xe: Rộn rịp Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương… Thi ơi là thi! Sinh mi làm chi! Bay: Nghẹn ngào… Bám: Ồn ào……

🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Hoàng Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mùa Thi (Đỗ Kim Bảng) Ban Hoàng Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mùa Thi Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng Ca sĩ: Ban Hoàng Lan Pre 1975 (Ban Tuổi Xanh) Album: Thiếu Nhi 1: Ban Tuổi Xanh (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Hôm nay ngày thi Bao nhiêu người đi Xe: Rộn rịp Lớp: Tràn người, niềm vui vấn vương… Thi ơi…