🎵 Mưa Đêm Ngoại Ô (Đỗ Kim Bảng) Thần Đồng Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Mưa Đêm Ngoại Ô (Đỗ Kim Bảng) Thần Đồng Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mưa Đêm Ngoại Ô Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng Ca sĩ: Thần đồng Hương Lan Pre 1975 Album: Nhạc Vàng Tuyển Chọn 1 (Pre 75) CD1 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Trời đã khuya rồi đấy Trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành Trời dã khuya rôi đấy Mưa trên xóm…

🎵 Mưa Đêm Ngoại Ô (Đỗ Kim Bảng) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Mưa Đêm Ngoại Ô (Đỗ Kim Bảng) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mưa Đêm Ngoại Ô Nhạc sĩ: Đỗ Kim Bảng Ca sĩ: Hương Lan Pre 1975 Album: Thương Ca 6: Biết Trả Lời Sao (Pre 75) Sản xuất: Sóng Nhạc Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 Trời đã khuya rồi đấy Trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành Trời dã khuya rôi đấy…