🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Yến Vĩ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Yến Vĩ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mộng Chiều Xuân Nhạc sĩ: Ngọc Bích Ca sĩ: Yến Vĩ Pre 1975 Album: Băng Nhạc Tiếng Tơ Đồng: Xuân (Trước 1975) Sản xuất: Thanh Lan Tape174 (1973) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ,…