🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Trúc Mai Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mộng Chiều Xuân Nhạc sĩ: Ngọc Bích Ca sĩ: Trúc Mai Pre 1975 Album: Tình Ca Tiền Chiến (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ Trách ai đành tâm…

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mộng Chiều Xuân Nhạc sĩ: Ngọc Bích Ca sĩ: Thanh Lan Pre 1975 Album: Jo Marcel 21 – Xuân Nhạc 1971 Sản xuất: Jo Marcel Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ, những ngày mong…

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Yến Vĩ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Yến Vĩ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mộng Chiều Xuân Nhạc sĩ: Ngọc Bích Ca sĩ: Yến Vĩ Pre 1975 Album: Băng Nhạc Tiếng Tơ Đồng: Xuân (Trước 1975) Sản xuất: Thanh Lan Tape174 (1973) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ,…

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mộng Chiều Xuân Nhạc sĩ: Ngọc Bích Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975 Album: Shotguns 12: Xuân 1971 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ Trách ai đành tâm…

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mộng Chiều Xuân Nhạc sĩ: Ngọc Bích Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Xuân Quê Hương (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương 14 (1971) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung Người yêu thoáng qua trong giấc mộng Vui nguồn sống mơ, những ngày…