🎵 Chuyện Tình Mimosa (Trường Hải) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Chuyện Tình Mimosa (Trường Hải) Trường Hải Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mimosa (Chuyện Tình Hoa Mimosa) Nhạc sĩ: Trường Hải Ca sĩ: Trường Hải Pre 1975 Album: Trường Hải 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Năm xưa chốn nầy người quen biết nhau Tặng hoa ngát hương ghi phút ban đầu Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn Tình…