🎵 Mất Nhau Mùa Đông (Anh Bằng) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mất Nhau Mùa Đông (Boston) Nhạc sĩ: Anh Bằng Ca sĩ: Thanh Lan Pre 1975 Album: Trùng Dương Nhạc Tuyển 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Anh có nghe mưa rơi Từng cơn đau vời vợi Trọn mùa Đông đơn côi Trọn mùa Đông không vui Tình này riêng … Read more🎵 Mất Nhau Mùa Đông (Anh Bằng) Thanh Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Mất Nhau Mùa Đông (Anh Bằng) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Mất Nhau Mùa Đông (Boston) Nhạc sĩ: Anh Bằng Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975 Album: Shotguns 24 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Anh có nghe mưa rơi Từng cơn đau vời vợi Trọn mùa Đông đơn côi Trọn mùa Đông không vui Tình này riêng cho ai Tình … Read more🎵 Mất Nhau Mùa Đông (Anh Bằng) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Translate »