🎵 Nếu Có Nhớ Đến (Khánh Băng) Mary Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa
Nhạc Xưa Trước 1975

🎵 Nếu Có Nhớ Đến (Khánh Băng) Mary Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Nếu Có Nhớ Đến (Mashed Potatoes) Nhạc sĩ: Khánh Băng Ca sĩ: Mary Linh Pre 1975 Album: Băng Nhạc Sóng Nhạc 3 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa (Cô Mary Linh) Nếu có nhớ đến mối duyên tình ban đầu Nếu có nhớ đến phút vui qua rồi Nếu có nước…