🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Lệ Thu Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thu Ca Nhạc sĩ: Phạm Mạnh Cương Ca sĩ: Lệ Thu Pre 1975 Album: Những Điệu Thu Ca (Pre 75) Sản xuất: Phạm Mạnh Cương 8 (1970) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1961 Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay Mây tím giăng sầu đó đây Ngày…

🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Kim Tước Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Thu Ca (Phạm Mạnh Cương) Kim Tước Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Thu Ca (Tango) Nhạc sĩ: Phạm Mạnh Cương Ca sĩ: Kim Tước Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1961 Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay Mây tím giăng sầu đó đây Ngày đi chiều mang sầu tới Làn sương chiều thu lả lơi Tiếng mưa…