🎵 Lá Thư Người Chiến Sĩ (Phạm Đình Chương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Lá Thư Người Chiến Sĩ Nhạc sĩ: Phạm Đình Chương Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Thư rằng: Thư từ biên ải xa xa Gửi người em nho nhỏ quê nhà Đã cách xa bao năm Sống cuộc đời quân nhân Súng bên mình nay mai … Read more🎵 Lá Thư Người Chiến Sĩ (Phạm Đình Chương) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa