🎵 Tình Yêu Thủy Thủ (Y Vân) Hồng Phúc Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Tình Yêu Thủy Thủ (Y Vân) Hồng Phúc Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Tình Yêu Thủy Thủ (Hully Gully) Nhạc sĩ: Y Vân Ca sĩ: Hồng Phúc Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Mắt em màu Trùng Dương Tóc em như sóng cồn Gió nhẹ tựa như hơi thở Của người yêu buồn mà duyên dáng Anh là thuỷ thủ Mang lòng biển…

🎵 Đêm Huyền Diệu (Y Vân) Connie Kim Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đêm Huyền Diệu (Y Vân) Connie Kim Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đêm Huyền Diệu (Hully Gully) Nhạc sĩ: Y Vân Ca sĩ: Connie Kim Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Nếu em thiếu anh trên đời Hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi Nếu vắng anh một ngày Thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có anh bên mình…