🎵 Anh Nói Em Nghe (Hồng Vân, Trần Quý) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Anh Nói Em Nghe (Hồng Vân, Trần Quý) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Anh Nói Em Nghe (Em Nói Anh Nghe https://youtu.be/BCCCmCQvHuY) Nhạc sĩ: Hồng Vân, Trần Quý Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Continental 1966 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966 Em ơi! Ngày mai nếu ai hỏi em: Bao lâu chúng mình mới làm đám cưới? Em ơi!…

🎵 Trăng Sáng Đồi Thông (Hồng Vân, Trần Quý) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Trăng Sáng Đồi Thông (Hồng Vân, Trần Quý) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Trăng Sáng Đồi Thông (Âm hưởng Đồi Thông Hai Mộ) Nhạc sĩ: Hồng Vân, Trần Quý Ca sĩ: Hương Lan Pre 1975 Album: Thương Ca 4 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Đêm dần buông lúc rừng vừa ngủ yên, lúc trăng soi đầu núi Nhìn không gian lòng tôi…

🎵 Ngày Vui Cuối Tuần (Hồng Vân) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Ngày Vui Cuối Tuần (Hồng Vân) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Ngày Vui Cuối Tuần Nhạc sĩ: Hồng Vân (Trần Quý) Ca sĩ: Chế Linh Pre 1975 Album: Chế Linh Nhạc Tuyển (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1971 1. Tuần rồi qua hết chẳng gặp em Chắc em đã giận đến mình đêm Chắc em sẽ chẳng để mình yên Chắc…

🎵 Chia Xa (Hồng Vân, Trần Quý) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Chia Xa (Hồng Vân, Trần Quý) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Chia Xa Nhạc sĩ: Hồng Vân, Trần Quý Ca sĩ: Giao Linh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Đêm nay còn gần nhau Ngày mai cách xa rồi khiến kẻ đi người ở Đêm nay còn gần nhau Ngày mai gác trọ này sẽ vắng đi một người. Một người…