🎵 Hãy Quên Em (Phương Kim) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hãy Quên Em (Phương Kim) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hãy Quên Nhau (Hãy Quên Em) Nhạc sĩ: Phương Kim (Diên An) Ca sĩ: Nhật Thiên Lan Pre 1975 Album: Trường Hải 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ Với mây trời xa dìu bước em đi Nước mắt chìm theo sóng rượu…

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hãy Quên Nhau (Hãy Quên Em) Nhạc sĩ: Phương Kim (Diên An) Ca sĩ: Thanh Thúy Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ Với mây trời xa dìu bước em đi Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly Lỡ mê lụa gấm đành…

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hãy Quên Nhau (Hãy Quên Em) Nhạc sĩ: Phương Kim (Diên An) Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Thanh Tuyền 3 – Thuyền Không Bến Đỗ (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ Với mây trời xa dìu bước em đi Nước mắt…

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Hương Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hãy Quên Nhau (Hãy Quên Em) Nhạc sĩ: Phương Kim (Diên An) Ca sĩ: Hương Lan Pre 1975 Album: Dĩa Hát Việt Nam M 3651 52 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ Với mây trời xa dìu bước em đi Nước mắt chìm…

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Hãy Quên Nhau (Phương Kim) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Hãy Quên Nhau (Hãy Quên Em) Nhạc sĩ: Phương Kim (Diên An) Ca sĩ: Dạ Hương Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ Với mây trời xa dìu bước em đi Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly Lỡ mê lụa gấm đành…