🎵 Gặp Lại Cố Nhân (Tân Cổ, Hàn Sinh, Loan Thảo) Minh Cảnh, Lệ Thủy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Gặp Lại Cố Nhân (Tân Cổ, Hàn Sinh, Loan Thảo) Minh Cảnh, Lệ Thủy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Gặp Lại Cố Nhân (Tân Cổ Giao Duyên) Nhạc sĩ: Hàn Sinh (Song Ngọc, Viết tại Vũng Tàu 04/10/1971) Vọng cổ: Loan Thảo Ca sĩ: Lệ Thủy, Minh Cảnh Pre 1975 Album: Tân Cổ Giao Duyên 3 Năm phát hành: 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Lâu lắm xa rồi mình…

🎵 Gặp Lại Cố Nhân (Hàn Sinh) Thanh Tâm Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Gặp Lại Cố Nhân (Hàn Sinh) Thanh Tâm Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Gặp Lại Cố Nhân Nhạc sĩ: Hàn Sinh (Song Ngọc, Viết tại Vũng Tàu 04/10/1971) Ca sĩ: Thanh Tâm Pre 1975 Album: Chương Trình: Song Ngọc 2 (Trước 1975) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau Hai đứa không còn ngày vui hôm nao Giờ…

🎵 Gặp Lại Cố Nhân (Hàn Sinh) Giang Tử Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Gặp Lại Cố Nhân (Hàn Sinh) Giang Tử Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Gặp Lại Cố Nhân Nhạc sĩ: Hàn Sinh (Song Ngọc, Viết tại Vũng Tàu 04/10/1971) Ca sĩ: Giang Tử Pre 1975 Album: Việt Nam Nhạc Tuyển 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau Hai đứa không còn ngày vui hôm nao Giờ…