🎵 Gánh Lúa (Phạm Duy) Minh Trang, Thái Hằng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Gánh Lúa (Phạm Duy) Minh Trang, Thái Hằng Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Gánh Lúa Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Minh Trang, Thái Hằng Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Vol 9 – Minh Trang & Ánh Tuyết P2 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 1. Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông Bóng người thấp…

🎵 Gánh Lúa (Phạm Duy) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Gánh Lúa (Phạm Duy) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Gánh Lúa Nhạc sĩ: Phạm Duy Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Trường Sơn 3: Quê Hương Và Người Tình Sản xuất: Duy Khánh (1972) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 1. Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông Bóng người thấp…