🎵 Duyên Thề (Thanh Trang) Mai Hương, Mai Hân Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Duyên Thề (Thanh Trang) Mai Hương, Mai Hân Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Duyên Thề Nhạc sĩ: Thanh Trang Ca sĩ: Mai Hương, Mai Hân Pre 1975 Album: Trần Ngọc Đức 3 – Đi Về Phía Mặt Trời (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ Nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế Ánh mắt sáng…

🎵 Duyên Thề (Thanh Trang) Ban Thăng Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Duyên Thề (Thanh Trang) Ban Thăng Long Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Duyên Thề Nhạc sĩ: Thanh Trang Ca sĩ: Ban Hợp Ca Thăng Long Pre 1975 Album: Đĩa Nhựa Vol 1 – Ban Hợp Ca Thăng Long (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ Nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế Ánh mắt…

🎵 Duyên Thề (Thanh Trang) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Duyên Thề (Thanh Trang) Hà Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Duyên Thề Nhạc sĩ: Thanh Trang Ca sĩ: Hà Thanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ Nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế Ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối Không gian xa vời. Tìm đến với nhau cho quên…