🎵 Đưa Bé Đến Trường (Phạm Duy) Duy Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đưa Bé Đến Trường (Bé Ca 5) Nhạc sĩ: Phạm Duy (tặng Nguyễn Thanh Long) Thơ: Đào Văn Trương Ca sĩ: Duy Quang Pre 1975 Album: Âm Thanh Trẻ 01 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1974 Ðưa bé đến trường bằng xe anh đạp Khi bước ra đường bình minh … Read more🎵 Đưa Bé Đến Trường (Phạm Duy) Duy Quang Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Translate »