🎵 Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) Phương Dung Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đồi Thông Hai Mộ Nhạc sĩ: Hồng Vân Ca sĩ: Phương Dung Pre 1975 Album: Tiếng Hát Phương Dung (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng Kể chuyện bên đồi thông Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín Tâm hồn đang trắng…

🎵 Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đồi Thông Hai Mộ Nhạc sĩ: Hồng Vân Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Album: Sóng Nhạc 8: Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng Kể chuyện bên đồi thông Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi…

🎵 Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đồi Thông Hai Mộ (Hồng Vân) Dạ Hương Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đồi Thông Hai Mộ Nhạc sĩ: Hồng Vân Ca sĩ: Dạ Hương Pre 1975 Album: Thanh Thuý 10: Đặc Biệt (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1964 Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng Kể chuyện bên đồi thông Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín Tâm hồn đang…