🎵 Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) Kim Loan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) Kim Loan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Diễm Xưa Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn Ca sĩ: Kim Loan Pre 1975 Album: Tuyển Tập Dĩa Nhựa 45 Vòng Phần 23 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 1. Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu mưa reo…

🎵 Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) Anh Khoa Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) Anh Khoa Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Diễm Xưa Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn Ca sĩ: Anh Khoa Pre 1975 Album: Jo Marcel 4 – Nhạc Thời Trang Sản xuất: Jo Marcel Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 1. Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu mưa…

🎵 Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn) Khánh Ly Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Diễm Xưa Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn Ca sĩ: Khánh Ly Pre 1975 Album: Jo Marcel 4 – Nhạc Thời Trang Sản xuất: Jo Marcel Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 1. Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu mưa…