🎵 Đêm Không Ngủ (Anh Bằng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đêm Không Ngủ (Anh Bằng) Hoàng Oanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đêm Không Ngủ Nhạc sĩ: Anh Bằng Ca sĩ: Hoàng Oanh Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Bao đêm không ngủ gối chiếc đã hoen lệ sầu. Bao đêm không ngủ tiếng khóc xót thuơng tìm nhau Anh ơi đi đâu phuơng trời nào có thấu Những nỗi đắng cay…

🎵 Đêm Không Ngủ (Anh Bằng) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Đêm Không Ngủ (Anh Bằng) Nhật Thiên Lan Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Đêm Không Ngủ Nhạc sĩ: Anh Bằng Ca sĩ: Nhật Thiên Lan Pre 1975 Album: Trường Hải 10 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965 Bao đêm không ngủ gối chiếc đã hoen lệ sầu. Bao đêm không ngủ tiếng khóc xót thuơng tìm nhau Anh ơi đi đâu phuơng trời…