🎵 Cung Đàn Xưa (Văn Cao) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cung Đàn Xưa (Văn Cao) Thanh Vũ Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cung Đàn Xưa Nhạc sĩ: Văn Cao Ca sĩ: Thanh Vũ Pre 1975 Album: Âm Xưa 15: Cung Đàn Xưa Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn Từ người ra đi chờ vắng tin người Từ người…

🎵 Cung Đàn Xưa (Văn Cao) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Cung Đàn Xưa (Văn Cao) Thái Thanh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Cung Đàn Xưa Nhạc sĩ: Văn Cao Ca sĩ: Thái Thanh Pre 1975 Album: Shotguns 9 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1954 Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn Từ người ra đi chờ vắng tin người Từ người ra đi là hết…