🎵 Lời Cô Giáo Trẻ (Cô Phượng) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Lời Cô Giáo Trẻ (Cô Phượng) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Lời Cô Giáo Trẻ (Habanera) Nhạc sĩ: Cô Phượng (Vinh Sử) Ca sĩ: Thanh Tuyền Pre 1975 Album: Kim Đằng 1 – Thời Trang Nhạc Tuyển (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973 Em là cô giáo tóc thề bờ vai Xuân tròn đôi tám mơ mộng tương lai Trời cho…

🎵 Nghéo Tay Nhau Thề (Hàn Gia Nữ) Huệ Phương Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

🎵 Nghéo Tay Nhau Thề (Hàn Gia Nữ) Huệ Phương Pre 1975 | Bìa Nhạc Xưa

Bài hát: Nghéo Tay Nhau Thề Nhạc sĩ: Hàn Gia Nữ (Vinh Sử, Cô Phượng) Ca sĩ: Huệ Phương Pre 1975 Album: Hoạ Mi 1 – Bông Hồng Cho Tình Yêu (Pre 75) Hình ảnh: Tờ Nhạc Xưa Nghéo tay nhau thề lòng không đổi lòng Nghéo tay nhau thề tình nghĩa mênh mông Ví…

🎵 Khổ Tâm (Cô Phượng) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

🎵 Khổ Tâm (Cô Phượng) Giao Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa

Bài hát: Khổ Tâm Nhạc sĩ: Cô Phượng (Vinh Sử) Ca sĩ: Giao Linh Pre 1975 Album: Thời Trang Nhạc Tuyển – Kim Đằng 1 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Cây hoằng vì bởi trái sai! Em xa anh vì bởi anh tay trắng nghèo… Khổ tâm vô vàn khi mình…